| |     русский | english  
Насловна
Биографија изванредног и опуномоћеног амбасадора Славенка Терзића

Рођен је 14. марта 1949. године у Пандурици код Пљеваља. Студије историје завршио је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Бави се политичком, дипломатском, друштвеном и културном историјом Србије и Срба, историјом Југоисточне Европе и историјом политике великих сила према овом региону у периоду 18 - 20 века. Докторску дисертацију "Србија и Грча у другој половини 19. века (1856 – 1903)" одбранио је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Библиографија његових научних радова износи око 240 библиографских јединица на српском, руском, енглеском, француском и немачком језику. Објавио је поред осталог књиге: Србија и Грчка у другој половини 19. века (1856-1903); Борба за Балкан; Права београдска гимназија 1839-1941; Русија и српско питање 1804-1815; Стара Србија у 19. и 20. веку; Драма једне цивилизације. Научно и стручно се усавршавао у Грчкој, Русији и Немачкој. Више пута је био на студијским боравцима у Москви и Санкт Петербургу.

Учествовао је са научним саопштењима у раду великог броја међународних научних конференција у Руској Федерацији, Грчкој, Бугарској, Украјини, Немачкој, Шпанији, Шведској, Чешкој, Аустрији, Швајцарској и Данској.

Од 1974. године ради у Историјском институту Српске академије наука и уметности. Има звање научног саветника. Од 1987. до 2002. године обављао је дужност директора Историјског института САНУ. Био је председник Међународног научног одбора за организовање серије (осам) годишњих међународних научних конференција у оквиру пројекта Сусрет цивилизација на Балкану.

Члан је два научна одбора Српске академије наука и уметности: Одбора за историју Србије у 19. веку и Међуодељенског одбора за проучавање Косова и Метохије. Секретар је Комисије историчара Одељења историјских наука САНУ за сарадњу са историчарима Русије. Био је члан међународног Редакционог одбора часописа Revue d' Europe Centrale који је излазио у Стразбуру. Од 2001. до 2005. године био је председник Српске књижевне задруге, једне од водећих културних установа код Срба.

Члан је међународног Редакционог одбора вишетомног дела История культур славянских народов (том I, Москва 2003). Председник је Међународног словенског форума при Државној академији за словенску култура. Објавио је већи број радова у руским научним часописима и зборницима радова, пре свега у издању Института за словенске студије РАН. Сарађивао је са више руских научних и културних установа, између осталог и са Фондом историјске перспективе и Центром националне славе. Почетком јуна 2011. године учествовао је у свечаностима посвећеним јубилеју грофа Саве Владиславића Рагузинског у Санкт Петербургу и Шлиселбургу.

Говори и чита руски, грчки и немачки језик. Служи се енглеским.

 Амбасадор
Биографија изванредног и опуномоћеног амбасадора Славенка Терзића
Биографија